Domů » Základní škola » Aktuality

Aktuality

 

Zápis do 1. tříd a den otevřených dveří zde. 

 

Zápis do 1. tříd 2023/2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dne 20. 4. 2023 od 13:00 do 16:00 proběhne v naší škole Zápis do 1. tříd 2023/2024.

K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: 

1.    Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené

       podle §16  odst. 9. 

2.    kopii rodného listu dítěte

3.    průkaz totožnosti zákonného zástupce

K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: 

1.    Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

2.    kopii rodného listu dítěte

3.    průkaz totožnosti zákonného zástupce

O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději 15.5. 2023. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti v den zápisu. 

V průběhu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

1. do datové schránky školy (wss7da7)

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy.

 

Kritéria a podmínky pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2024 v ZŠ

Zápisní lístek do 1.třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 
Ve čtvrtek 16. 3. 2023 proběhne v ZŠ muzikoterapie.
 
V pátek 17.3. 2023 jdeme na návštěvu do místní knihovny.
 
-
 
Tématické týdny na měsíc březen:
,,Ptáčci už nám štěbetají, že je jaro v našem kraji."
,,Když knihovnu navštívíme, nové knihy objevíme."
 
-
 
Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci!

Někteří z vás a většina učitelů se zúčastnila mimořádně vydařené sobotní dobročinné akce DOTOUR 2022 v hranickém kempu. I přes nepřízeň počasí se této sportovně - charitativní akce zúčastnilo poměrně velké množství nadšenců s dobrým srdcem na dlani. Po celý den panovala v kempu velice příjemná atmosféra, která vyvrcholila v době charitativního a následně kulturního programu koncertem skupiny DETOX.

 Naši školu jsme prezentovali formou výtvarných prací, panelem s charakteristikou školy a fotografiemi z projektových dnů. Ke startovnému jsme v hodinách pracovní výchovy připravili pro každého účastníka vkusný upomínkový předmět.

 Turisticko - cyklistické akce se zúčastnilo 160 přihlášených, kteří společně zdolali 2200 km, za které naše škola obdržela 22.200 Kč a v dobrovolném startovném jsme získali 30. 000 Kč.

Výtvarné práce našich dětí a žáků byly vydraženy za částku 5. 300 Kč.

CELKOVÝ VÝTĚŽEK 57. 500 Kč

 Náš velký DÍK patří všem dobrým lidem, ale především organizátorům firmy JEDNODUCHÉ - FINANCE s.r.o., v čele s panem Josefem Škodou.

 Ředitelství školy děkuje všem pedagogům za zodpovědný přístup k přípravám a prezentaci naší školy a dále těm rodičům, kteří se se svými dětmi akce zúčastnili a tímto nás podpořili a čestně reprezentovali.

 Budeme se na vás těšit v příštím ročníku této akce v co největším počtu.     

DĚKUJEME

ředitelství školy ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice