Domů » Základní škola » Aktuality

Aktuality

Výsledky zápisu do 1. tříd 2022/2023 najdete na úřední desce.

Zápis do 1. tříd a den otevřených dveří zde.

Zápis do 1. tříd 2022/2023

Vážení rodiče a zákonní zástupci,  dne 21. 4. 2022 od 13:00 do 16:00 proběhne v naší škole zápis do 1. tříd 2022/2023.

K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9. a kopii rodného listu dítěte.

K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu.

O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni osobně e-mailem a následně písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději 15.5. 2022. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti a bude Vám sdělen prostřednictvím e-mailu. 

V průběhu od 1.4.2022 do 30.4.2022 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

1. do datové schránky školy (wss7da7)

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy.

 

Kritéria a podmínky pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023-2023 v ZŠ

Zápisní lístek do 1.třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad


 

Milé děti, vážení rodiče a zákonní zástupci!

 Někteří z vás a většina učitelů se zúčastnila mimořádně vydařené sobotní dobročinné akce DOTOUR 2021 v hranickém kempuI přes nepřízeň počasí se této sportovně - charitativní akce zúčastnilo poměrně velké množství nadšenců s dobrým srdcem na dlani. Po celý den panovala v kempu velice příjemná atmosféra, která vyvrcholila v době charitativního a následně kulturního programu koncertem skupiny DETOX.

 Naši školu jsme prezentovali formou výtvarných prací, panelem s charakteristikou školy a fotografiemi z projektových dnů. Ke startovnému jsme v hodinách pracovní výchovy připravili pro každého účastníka vkusný upomínkový předmět.

 Turisticko - cyklistické akce se zúčastnilo 110 přihlášených, kteří společně zdolali 1825 km, za které naše škola obdržela 18. 250 Kč a v dobrovolném startovném jsme získali 23. 680 Kč.

Výtvarné práce našich dětí a žáků byly vydraženy za částku 6. 400 Kč.

CELKOVÝ VÝTĚŽEK 48. 330 Kč

 Náš velký DÍK patří všem dobrým lidem, ale především organizátorům firmy snadne-finance.cz, v čele s panem Josefem Škodou.

 Ředitelství školy děkuje všem pedagogům za zodpovědný přístup k přípravám a prezentaci naší školy a dále těm rodičům, kteří se se svými dětmi akce zúčastnili a tímto nás podpořili a čestně reprezentovali.

 Budeme se na vás těšit v příštím ročníku této akce v co největším počtu.     

DĚKUJEME

ředitelství školy ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO CHOD ZŠ V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 zde.