Domů » Základní škola » Aktuality

Aktuality

 Zápis do 1. tříd 2021/2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci, vzhledem k stále přetrvávající pandemické situaci v souvislosti s protiepidemickými opatřeními proběhne Zápis do 1. tříd v naší škole distanční formou.

V průběhu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

1. do datové schránky školy (wss7da7)

2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobním podáním ve škole  nebo do schránky před hlavním vchodem školy.

Dne 15. 4. 2021 od 13:00 do 16:00 bude možno uskutečnit osobní předávání Žádosti  do 1.tříd s patřičnou dokumentací  individuálním způsobem dle telefonické rezervace na tomto telefonním čísle: 728 506 205.

K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: Doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9. a kopii rodného listu dítěte.

K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa a kopii rodného listu dítěte.

O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni osobně e-mailem a následně písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději 15. 5. 2021. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti a bude Vám sdělen prostřednictvím e-mailu.    

Zápisní lístek do 1. třídy ke stažení zde.                                                                                                                                                               

Žádost o přijetí ke stažení zde.

Žádost o odklad ke stažení zde.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení

- do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.