Aktuality

2. 3. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k nově vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu a z něho vyplývajících opatření pro všechny typy škol (jejich uzavření na dobu trvající tři týdny), bude výuka po uplynutí jarních práznin pokračovat distanční formou. První sadu učebního materiálu si budete přebírat po dohodě s třídními učiteli v úterý 9. 3. 2021 v konkrétním časovém sledu dle domluvy.

Přejeme všem pevné zdraví a dostatek optimismu do dnů následujících.

Ředitelství ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice.

 

26. 2. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 se dle nařízení vlády vzhledem k vážné epidemické situaci uzavírá mateřská škola, mateřská škola speciální a základní škola.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 zde.

 

Ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

16. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ZŠ.

Ruší se odpolední vyučování.

Odpolední družina je zachována.


31.10. 2020

Od pondělí 2. 11. 2020 bude výuka na ZŠ dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat distanční formou.

Rodiče a zákonní zástupci žáků budou třídními učiteli telefonicky nebo emailem informováni o distanční výuce.


Po dobu Podzimních prázdnin od 26. 10 do 30. 10. 2020 bude MŠ  a MŠSp uzavřena z nařízení ředitelství školy.

 

 

23. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 na základě doporučení ministerstva zdravotnictví bude mít ZŠ ředitelské volno.

V pondělí 28. 9. 2020 - státní svátek - Den české státnosti

 

18. 6. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

26. 8. 2020


Vítejte v novém školním roce 2020/2021


 

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD MŠ  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 k nahlédnutí zde


MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD MŠSp  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 k nahlédnutí zde

 

Další informace k mimořádným opatřením MŠ a MŠSp naleznete zde


Rozvrh na první pracovní týden školního roku 2020/2021


Úterý 1. 9. 2020 od 8.00 do 8.45 - slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Středa 2. 9. 2020 od 8.00 do 10.00

8.00 - 8.45 - třídnická hodina

9.00 - 10.00 - vycházka v okolí školy (projekce v případě nepříznivého počasí)

9.00 - 10.00 - společná rodičovská schůzka - (třídní učitelé + metodik prevence) proběhne v rámci zvýšených hygienických opatření na školní zahradě, nebude-li to možné, budou rodiče seznámeni se všemi požadavky školy písemně

Čtvrtek 3. 9. 2020 od 8.00 do 10.45 - canisterapie - ranní kruh, pobyt na školní zahradě od 8.30

Pátek 4. 9. 2020 od 8.00 do 11.30 - jízda na koni (Jindřichov) společná ŘHv, svačina, shlédnutí filmu v případě nepříznivého počasí

 

Od 7. 9. 2020 bude v provozu školní výdejna a školní družina

V týdnu od 7. 9. do 14. 9. 2020 výuka dle řádného rozvrhu

 

 

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD ZŠ  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19


  • Ranní předávání žáků: Zákonný zástupce zazvoní na zvonek a vyčká na příchod pedagogického pracovníka v průjezdu školy, který žáka převezme.
  • Odpolední předávání žáků bude probíhat ve stejném módu.

!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ!

  • V prostorách školy není nutné nosit roušky (pouze pro žáky a zaměstnance školy).
  • Zákonní zástupci a cizí osoby musí mít v prostorách školy roušku.
  • V případě možných příznaků žáků nebo pracovníků zařízení se budeme řídit Současně platným postupem KHS (viz. letáček do sboroven) a budeme neprodleně kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze základní školy! Zákonný zástupce musí být dostupný na uvedeném telefonním čísle v průběhu celého pobytu žáka v ZŠ!
  • Žáci budou mít v batohu v uzavřeném sáčku 2 roušky pouze pro případ příznaků nákazy COVID – 19.

 

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání:

Denní rozvrh žáků je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců školy.

  • Zvýšené dodržování hygieny mytí a desinfekce rukou.
  • Zvýšená hygienická opatření ve všech prostorách ZŠ.
  • Organizace aktivity tak, aby žáci každý den strávili poslední vyučovací hodinu na školní zahradě. Prosíme, aby žáci denně nosili osobní láhev s nápojem na pitný režim.
  • Společné aktivity a mimoškolní akce jsou pro školní rok 2020/2021 pozastaveny.

Další informace k mimořádným opatřením naleznete zde.