Aktuality

24. 6. 2020

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 - zkrácené vyučování do 10 hodin. Nebude oběd, občerstvení zajištěno. Tento den proběhne slavnostní rozloučení s odcházejícími žáky.

V pátek 26. 6. 2020 – slavnostní předávání vysvědčení od 8:00 do 8:45. Vyzvedněte si děti do 9:00.

 

V pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 - ředitelské volno.

 

V úterý 1. 9. 2020 - nástup do školy pro školní rok 2020/2021.

 

Přejeme krásné prožití prázdnin a ve školním roce 2020/2021 se těšíme naviděnou. Pedagogický sbor ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice.

 

27. 5. 2020

Oznaméní ředitelství školy rodičům žáků ZŠ - Dětské centrum Hranice:

Na základě usnesení Ministerstva školství ČR a rozhodnutí ředitele školy bude výuka probíhat od 1. 6. 2020 v omezeném provozu pouze pro žáky (2., 3., 4. třídy), a to:

 • denně od 8:00 hod. do 11:45 hod.
 • obědy pro žáky budou zajištěny
 • chod školní družiny zprovozněn nebude
 • rodiče si žáky vyzvednou nejpozději do 12:30 hod.

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO CHOD ZŠ

 • Při prvním vstupu do základní školy předloží zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které obsahuje vymezení rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. Bez tohoto prohlášení nebude vstup žáku do základní školy umožněn!!! U žáků alergiků požadujeme potvrzení od lékaře, že se jedná o alergickou reakci.
 • Ranní předávání žáků: Zákonný zástupce zazvoní na zvonek a vyčká na příchod pedagogického pracovníka v průjezdu školy, který žáku změří teplotu, a poté převezme žáka do budovy.
 • Odpolední předávání žáků bude probíhat ve stejném módu.
!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ!
 • V případě možných příznaků budeme kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze základní školy! Zákonný zástupce musí být dostupný na uvedeném telefonním čísle v průběhu celého pobytu žáka v ZŠ!
 • Žáci budou mít v batohu v uzavřeném sáčku 2 roušky pouze pro případ skupinové výuky, jinak roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání:

Denní rozvrh žáků je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců školy.

 • Budeme organizovat aktivity tak, abychom každý den strávili poslední vyučovací hodinu na školní zahradě. Prosíme, aby žáci denně nosili osobní láhev s nápojem na pitný režim.
 • Společné aktivity a akce jsou do konce školního roku zrušeny nebo omezeny.
 • Každý den vyhodnotíme situaci pro další dny.

Další informace k mimořádným opatřením naleznete na http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/uredni-deska


5. 5. 2020

Oznaméní ředitelství školy rodičům žáků a dětí ZŠ a MŠ speciální - Dětské centrum Hranice:

Na základě usnesení Ministerstva školství ČR bude výuka probíhat pouze distanční formou.

Základní škola a mateřská škola speciální budou uzavřeny do  konce školního roku 2019/2020.


5. 5. 2020

Výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ naleznete zde:

http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/uredni-deska

 

5. 5. 2020

Z nařízení ředitelství ZŠ a MŠ - Dětské centrum Hranice

se oddělení MŠ otevírá od 25. 5. 2020.

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PRO CHOD MŠ

 

 • Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které obsahuje vymezení rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví. Bez tohoto prohlášení nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn!!! U dětí alergiků požadujeme potvrzení od lékaře, že se jedná o alergickou reakci.
 • Ranní předávání dětí: Zákonný zástupce zazvoní na videozvonek a vyčká na příchod pedagogického pracovníka, který dítěti změří teplotu, a poté převezme dítě do budovy.
 • Odpolední předávání dětí: Zákonný zástupce zazvoní na videozvonek a vyčká na příchod pedagogického pracovníka s dítětem, které již bude připraveno k odchodu z MŠ.
!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ!
 • V případě možných příznaků budeme kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy! Zákonný zástupce musí být dostupný na uvedeném telefonním čísle v průběhu celého dne!
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

 

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání:

Denní program dětí je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnanců školy.

 • Budeme organizovat aktivity tak, abychom byli co nejvíce venku - výhradně na školní zahradě. Prosíme, aby děti denně nosily osobní láhev na pitný režim.
 • Společné aktivity a akce jsou do konce školního roku zrušeny nebo omezeny.
 • Každý den vyhodnotíme situaci pro další dny.

Další informace k mimořádným opatřením naleznete na http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/uredni-deska

 

28. 4. 2020

Zápis do MŠ a MŠSp

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne pouze formou podání elektronické přihlášky bez osobní přítomnosti dítěte v termínu od 4. 5. do 29. 5. 2020.

Veškeré informace a přihlášku naleznete na http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php/uredni-deska


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (wss7da7)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3. poštou

4. osobním podáním: aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, vložte „Žádost o přijetí dítěte + Evidenční list“ do obálky a doručte osobně vhozením do určeného prostoru (poštovní schránka) u hlavního vstupu školy v pracovní den 14. 5. 2020 v době od 8:00 do 12:00 hod.

Doporučujeme dodržet všechna hygienická nařízení.

 

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte (Žádost o přijetí dítěte + Evidenční list) si vytiskněte z výše uvedeného odkazu a podepsané doručte na adresu školy. Prosíme o přiložení kopie rodného listu.

 

Pro jakékoliv dotazy se obraťte na zástupkyni ředitele školy Mgr. Petru Strykovou formou emailu: petrastrykova@seznam.cz