Aktuality

16. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků ZŠ.

Třída s rehabilitačním programem zůstává na distanční výuce.

Ruší se odpolední vyučování.

Odpolední družina je zachována.


31.10. 2020

Od pondělí 2. 11. 2020 bude výuka na ZŠ dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat distanční formou.

Rodiče a zákonní zástupci žáků budou třídními učiteli telefonicky nebo emailem informováni o distanční výuce.


Po dobu Podzimních prázdnin od 26. 10 do 30. 10. 2020 bude MŠ  a MŠSp uzavřena z nařízení ředitelství školy.

 

 

23. 9. 2020

V pátek 25. 9. 2020 na základě doporučení ministerstva zdravotnictví bude mít ZŠ ředitelské volno.

V pondělí 28. 9. 2020 - státní svátek - Den české státnosti

 

18. 6. 2020

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NOVÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 

26. 8. 2020


Vítejte v novém školním roce 2020/2021


 

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD MŠ  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 k nahlédnutí zde


MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD MŠSp  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19 k nahlédnutí zde

 

Další informace k mimořádným opatřením MŠ a MŠSp naleznete zde


Rozvrh na první pracovní týden školního roku 2020/2021


Úterý 1. 9. 2020 od 8.00 do 8.45 - slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Středa 2. 9. 2020 od 8.00 do 10.00

8.00 - 8.45 - třídnická hodina

9.00 - 10.00 - vycházka v okolí školy (projekce v případě nepříznivého počasí)

9.00 - 10.00 - společná rodičovská schůzka - (třídní učitelé + metodik prevence) proběhne v rámci zvýšených hygienických opatření na školní zahradě, nebude-li to možné, budou rodiče seznámeni se všemi požadavky školy písemně

Čtvrtek 3. 9. 2020 od 8.00 do 10.45 - canisterapie - ranní kruh, pobyt na školní zahradě od 8.30

Pátek 4. 9. 2020 od 8.00 do 11.30 - jízda na koni (Jindřichov) společná ŘHv, svačina, shlédnutí filmu v případě nepříznivého počasí

 

Od 7. 9. 2020 bude v provozu školní výdejna a školní družina

V týdnu od 7. 9. do 14. 9. 2020 výuka dle řádného rozvrhu

 

 

MIMOŘÁDNÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PRO CHOD ZŠ  V RÁMCI ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ COVID – 19


  • Ranní předávání žáků: Zákonný zástupce zazvoní na zvonek a vyčká na příchod pedagogického pracovníka v průjezdu školy, který žáka převezme.
  • Odpolední předávání žáků bude probíhat ve stejném módu.

!DODRŽUJTE PŘEDEPSANÝ ODSTUP VE VZDÁLENOSTI 2 METRŮ!

  • V prostorách školy není nutné nosit roušky (pouze pro žáky a zaměstnance školy).
  • Zákonní zástupci a cizí osoby musí mít v prostorách školy roušku.
  • V případě možných příznaků žáků nebo pracovníků zařízení se budeme řídit Současně platným postupem KHS (viz. letáček do sboroven) a budeme neprodleně kontaktovat rodiče s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze základní školy! Zákonný zástupce musí být dostupný na uvedeném telefonním čísle v průběhu celého pobytu žáka v ZŠ!
  • Žáci budou mít v batohu v uzavřeném sáčku 2 roušky pouze pro případ příznaků nákazy COVID – 19.

 

Dochází k úpravám a změnám v organizaci vzdělávání:

Denní rozvrh žáků je přizpůsoben podmínkám tak, aby byla v co největší míře zajištěna bezpečnost a zdraví žáků i zaměstnanců školy.

  • Zvýšené dodržování hygieny mytí a desinfekce rukou.
  • Zvýšená hygienická opatření ve všech prostorách ZŠ.
  • Organizace aktivity tak, aby žáci každý den strávili poslední vyučovací hodinu na školní zahradě. Prosíme, aby žáci denně nosili osobní láhev s nápojem na pitný režim.
  • Společné aktivity a mimoškolní akce jsou pro školní rok 2020/2021 pozastaveny.

Další informace k mimořádným opatřením naleznete zde.