Mateřská škola


Program naší MŠ má název : „Radostné a spokojené DÍTĚ“. Tímto názvem vyjadřujeme, že jsme MŠ rodinného typu, kde se každé dítě cítí jako doma, nebojí se vyjádřit svůj názor, své pocity a potřeby, když je třeba, přitulit se, v učitelce nachází oporu a útočiště.

Program je rozdělen do deseti integrovaných bloků, jejichž činnosti jsou podrobně rozpracovány v tématech TRP PV. Tato témata se každým rokem liší, nejsou pro učitelky závazná. Tím chceme reagovat na věkové složení dětí ve třídě, na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti.

Výchovná práce vychází s individuality každého dítěte. Základem našeho programu je škola hrou … Rozhodující je úsilí o zajištění tělesného a duševního zdraví, respektování individuálních potřeb, navazování na rodinnou péči. Každé dítě má možnost rozvíjet své vlohy a tvůrčí fantazii. Speciální péče je věnována oblastem, ve kterých má dítě potíže.

Úspěšnost v plnění programu vidíme ve spolupráci s rodiči, v navazování neformálních vztahů mezi rodiči a učitelkami.

Snažíme se tvořit MŠ rodinného typu, kde se děti nenásilně a plynule rozvíjí. Tak jako v rodině má každý svá práva a povinnosti i u náds v MŠ je tomu stejně. U různých aktivit děti pracují jednotlivě, ve dvojicích, skupinkách či všichni společně.

Nechceme, aby se naše mateřská škola stala místem, kde silnější vyhrává, ale místem, které je naplněné přátelstvím, zdravím a pohodou.

Akce, které pořádáme během školního roku:

  • výlety turistické, nebo kombinace vlak, autobus, auto, turistika
  • celoroční relaxační plavání, v zimních měsících saunování přímo v MŠ
  • exkurze: hasiči, policie, záchranná služba, knihovna, …
  • Mikulášská nadílka
  • besídky pro rodiče (vánoční a ke Dni matek)
  • kurz plavání
  • kurz bruslení
  • návštěva ZŠ Struhlovsko
  • divadelní představení
  • pasování a rozloučení s předškoláky

 

Jak přihlásit dítě do naší MŠ?

Koncem dubna je vždy veřejně vyvěšen (webové stránky, hlavní dveře naší budovy) termín Zápisu do MŠ.

Dokumenty potřebné k Zápisu je možné stáhnout zde na našich webových stránkách - odkaz DOKUMENTY → JINÉ