Mateřská škola speciální

 Naše motto: Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“.

Mateřská škola speciální poskytuje výchovnou a vzdělávací péči dětem s více vadami, dále také dětem s mentálním postižením, s poruchami pozornosti, dětem s poruchou autistického spektra, s poruchami v oblasti smyslového vnímání (zrakového, sluchového) a dětem s poruchami v komunikační oblasti ve věku od 3 do 7 let.

Pedagogickou činnost zde zajišťují 2 učitelky a asistent pedagoga. Výchovně vzdělávací proces vychází ze Školního vzdělávacího programu „S veselou písničkou projdeme naší školičkou“. Dále je pak ve volení činností rozhodující individuální vzdělávací plán, který je vytvořen pro každé dítě ohledem na jeho potřeby, schopnosti a dovednosti.

 Pravidelné činnosti, které dětem nabízíme, jsou:

♪      Individuální logopedická péče

♪      Canisterapie (terapie se psem)

♪      Plavání na plovárně v Hranicích

♪      Saunování

♪      Koupaní ve vířivé vaně

♪      Jízda na koních

Během dne je kladen důraz na dostatečný prostor pro volnou hru, pobyt venku a individuální činnosti. Rodiče mají možnost účastnit se výuky v naší školce.

Další aktivity, které nabízíme během školního roku jsou:

♪      Drakiáda

♪      Pečení cukroví na Vánoce (možnost účasti i rodičů)

♪      Zdobení vajíček na Velikonoce (možnost účasti i rodičů)

♪      Vaření

♪      Vánoční besídka pro rodiče

♪      Besídka ke Dni matek s opékáním pro rodiče

♪      Maškarní karneval

♪      Den dětí se soutěžemi

♪      Mikuláš ve školce

♪      Výlet do ZOO

♪      Výlet Teplice nad Bečvou

♪      Výlet do Arboreta Střední lesnické školy

♪      Divadelních představení ve školce

♪      Divadelní představení v Novém Jičíně

♪      Hudební představení ZUŠ Hranice

♪      Den bez aut na náměstí v Hranicích

♪      Pálení čarodějnic na školní zahradě

 Zápis dětí do naší školky probíhá během celého školního roku po předchozí telefonické (581 604 317) nebo osobní domluvě s učitelkami. K zápisu je nutné přijít i s dítětem a dále si donést:

♪      Rodný list dítěte

♪      Zprávu z psychologického nebo speciálně pedagogického centra, popřípadě zprávy z odborných lékařských vyšetření