Školní řád - k nahlédnutí zde

Provozní řád základní školy - k nahlédnutí zde

Provozní řád šatny ZŠ - k nahlédnutí zde

Vnitřní řád školní družiny - k nahlédnutí zde

 

Školní řád MŠ - k nahlédnutí zde

Školní řád MŠSp - k nahlédnutí zde