„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Nabídka dalších aktivit

Kromě výchovně – vzdělávacího procesu nabízíme také:

  • muzikoterapii
  • canisterapii
  • relaxační plavání
  • kurz plavání v Plavecké škole Hranice
  • relaxační jízdu na koni
  • saunování a perlivá vana
  • v rámci spolupráce mateřské školy a mateřské školy speciální tématické projektové dny a další …
  • dle zájmu poskytujeme i volnočasové aktivity – Tvořivé ručičky a Pohybový kroužek