„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Aktuality

Poslední týden školoního roku 2023/2024:
Od pondělí 24. 6. 2024 do pátku 28. 6. 2024 nebude družina.
Od úterý 25. 6. 2024 do pátku 28. 6. 2024 jsou zrušeny obědy.
V pondělí 24. 6. 2024 bude výuka probíhat do 11: 40.
V úterý 25. 6. 2024 bude výuka probíhat do 10:45.
Ve středu 26. 6. 2024 bude od 8:30 do 10:30 probíhat zahradní slavnost.
Ve čtvrtek bude výuka probíhat do 10:00.
V pátek do 9:00 proběhne slavnostní předávání vysvědčení.
 

 

Akce měsíce června:

Školní výlety budou probíhat od pondělí 17. 6. 2024 do pátku 21. 6. 2024.

Každá třída má naplánovaný výlet v určitý den.

Z tohoto důvodu nebude probíhat odpolední vyučování (družina probíhá v normálním režimu, krom úterý 18. 6. 2024, kdy bude probíhat závěrečná klasifikační porada a z tohoto důvodu bude družina zrušena).

 

Zahradní slavnost - rozloučení se školním rokem 2023/2024 a odcházejícími žáky proběhne ve středu 26. 6. 2024.

 

Slavnostní předávání vysvědčení bude v pátek 28. 6. 2024.

 

Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 zde.

 

Zápis do 1. tříd 2024/2025

Vážení rodiče a zákonní zástupci, dne 18. 4. 2024 od 13:00 do 16:00 proběhne v naší škole Zápis do 1. tříd 2024/2025.

 

K Žádosti k přijetí do 1. třídy bude nutné doložit: 

  1. 1.     Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) k přijetí žáka do školy zřízené podle §16 odst. 9 
  2. 2.     kopii rodného listu dítěte
  3. 3.     průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

K Žádosti o odklad školní docházky je nutné doložit: 

  1. 1.     Doporučení ŠPZ, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 
  2. 2.     kopii rodného listu
  3. 3.     průkaz totožnosti zákonného zástupce

O výsledcích přijímacího řízení budete vyrozuměni písemně poštou do 15 dnů od ukončení termínu trvání přijímání žádostí a to nejpozději    15. 5. 2024. Následně budou výsledky přijímacího řízení vyvěšeny na úřední desce pod registračním kódem, který bude přidělen ke každé žádosti v den zápisu.

 

V průběhu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024 lze zasílat vyplněné Žádosti o přijetí ke vzdělávání tímto způsobem:

  1. do datové schránky školy (wss7da7)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 
  4. osobním podáním ve škole nebo do schránky před hlavním vchodem školy

Dokumenty nutné k Zápisu do 1. tříd lze stáhnout na webových stránkách školy:

http://www.detskecentrumhranice.cz/index.php?page=uredni-deska

Zápisní lístek do 1. třídy

Žádost o přijetí

Žádost o odklad školní docházky

 

Akce měsíce dubna:

 

Tematické týdny: